Một Ngày Tại Bà Nà Hill - Đà Nẵng

Posted Wed, 05/22/2019 - 15:21
By admin
Bà Nà Hill Đà Nẵng

Tham quan một ngày tại Bà Nà Hill Thành Phố Đà Nẵng...

Lâu lắm mới về thăm Đà Nẵng

Thành phố nơi tôi đã lớn lên

Bà Nà nỗi tiếng chưa lần đến

Non cao thanh tịnh đẹp cảnh tiên
Tags