Sức Khỏe Quí Hơn Vàng

Posted Wed, 05/22/2019 - 10:48
By admin
image

Câu châm ngôn của người xưa để lại cho chúng ta:

"Sức khỏe quí hơn vàng"

Đáng cho ta suy nghĩ trong đời sống chúng ta. Những công việc hằng ngày phải làm, sự lo âu suy tư lo lắng cho cá nhân và gia đình qua sự làm việc để có: Cơm-Áo-Gạo-Tiền trong sinh hoạt cuộc sống của chúng ta làm cho chúng ta trở nên bận rộn không ngừng.

Bạn có thời gian hoặc có khi nào bạn nghĩ là bạn cần dành thời gian nghĩ ngơi bồi dưỡng cho cơ thể bản thân bạn không?

Nếu có là bạn rất may mắn, và nếu chưa thì mời bạn đọc tiếp...