Khí Công

 
May, 25, 2019 0
12 BÀI LUYỆN TẬP THÂN THỂ KHÍ CÔNG - THỂ DỤC - ÐẠO DẪN Do Đức Hộ-Pháp Chỉ Giáo 1. - TẬP THỞ Cách thức thi hành: Nằm ngay tay chân ra thở y như dưới đây, đúng 12 hơi, rồi sẽ nghỉ Cách thở:Ngậm miệng lại hít khí trời vô bằng lổ mũi, đem khí trời vô phổi, rồi dẫn đến rún tới đơn…